Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu autonomii dla bezzałogowej platformy lądowej wraz z wirtualnym systemem testującym.

Celem głównym projektu jest opracowanie MSA zwiększającego możliwości bezzałogowych platform lądowych o autonomię.

Ważnym problemem do rozwiązania jest wykonanie niezawodnego oraz dokładnego systemu autonomicznego. Do stworzenia MSA planuje się wykorzystać algorytmy uczenia maszynowego co pozwoli na uczenie się systemu autonomii wraz z czasem jego użytkowania. Spowoduje to zwiększenie niezawodności i jakości podejmowanych decyzji na podstawie decyzji już podjętych.

Pobocznym aspektem takiego podejścia jest nabieranie zaufania do systemu przez operatorów, którzy będą obserwować proces uczenia się systemu.

Dodatkowo powstanie WST, który pozwoli testować algorytmy w środowisku zawierającym zdigitalizowane obszary rzeczywiste. Pozwoli to na ocenę przydatności algorytmów oraz jakości ich decyzji bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Wstępnie przeprowadzona symulacja pozwoli porównać wyniki działania wirtualnej platformy z platformą fizyczną wyposażoną w MSA dzięki zbliżonym warunkom działania.

 

  • Nazwa programu: Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców” konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi naukowcy 2017”
  • Okres realizacji: 16.07.2018–15.07.2021
  • Budżet projektu: 7 567 000 PLN
  • Dofinansowanie: 7 567 000 PLN
  • Numer umowy: DOB-2P/02/07/2018
  • Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy
  • Jednostka finansująca: NCBR
  • Wykonawca: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.