Stanowisko przeznaczone jest do praktycznego szkolenia ogniowego załóg czołgu T-72/PT-91, przy czynnym udziale instruktora prowadzącego szkolenie.

 

 

Pozwala ono na zapoznanie szkolonych z rozmieszczeniem w czołgu urządzeń i mechanizmów wykorzystywanych w procesie celowania i strzelania a także nauczenie:

  • obserwacji pola walki,
  • określania odległości od celów,
  • prowadzenia ognia z armaty.

Prowadzenie ognia z armaty symulowane jest oddawaniem pojedynczych strzałów ze sprzężonego karabinu PKT przy użyciu elektrospustów armaty.
 

Stanowisko szkolenia ogniowego obejmuje:

  • stanowisko właściwe SJ-08 odwzorowujące czołg,
  • stanowisko instruktora wraz z przewodami łączącymi,
  • stabilizowany zasilacz prostownikowy 24V/250A,
  • urządzenie wahliwe (na dodatkowe zamówienie).

 

Stanowisko właściwe jest ustawiane na urządzeniu wahliwym, które symuluje różne stany czołgu tj. postój, jazdę, krótkie przystanki. Takie skojarzenie urządzeń stanowiska pozwala na przeprowadzenie cyklu szkolenia ogniowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.Stanowisko instruktora pozwala na utrzymanie łączności szkolonej załogi z instruktorem prowadzącym szkolenie, a także nagłośnienie prowadzonych rozmów dla otaczających słuchaczy. Umożliwia również kontrolę czynności wykonywanych przez szkoloną załogę oraz pomiar i rejestrację czasów realizacji wydanych poleceń. Zasilacz stanowiska to zmodyfikowany, typowy zasilacz prostownikowy, stabilizowany – BAB24V/250A podłączany do sieci 3×380 V. Stanowi on w połączeniu z wbudowanymi akumulatorami zasadnicze zasilanie stanowiska.