Trenażer TR2D typu TH-1

przeznaczony jest do wstępnego szkolenia dowódcy i działonowego KTO Rosomak wyposażonego w system wieżowy HITFIST 30-P. Trenażer ten jest następcą trenażera TH1 i został wprowadzony na stan wyposażenia i uzbrojenia SZRP w 2008r., stając się podstawowym urządzeniem treningowym dla załóg Rosomaka, przed wyjazdem na misje.

 

 

Symulator pozwala nauczyć i doskonalić umiejętności obsługi zespołów wchodzących w skład systemu kierowania ogniem znajdującego się w standardowym wyposażeniu wieży (producent Oto Melara) w czasie rzeczywistym. Uczestnicy ćwiczeń mogą praktycznie doskonalić czynności związane z przygotowaniem wieży do prowadzenia ognia, poszukiwania i niszczenia celów. Wszystkie elementy trenażera, a w szczególności konsola drążków sterowniczych, odzwierciedlają działanie urządzeń w rzeczywistym pojeździe i są zgodne z instrukcjami eksploatacji wieży. Integralną częścią symulatora jest Moduł Instruktora, pozwalający na konfigurację ćwiczeń w zależności od potrzeb programu szkolenia.

 

Moduł edycji i tworzenia scenariuszy został wyposażony w elementy pola walki oraz wyposażenia poligonów takie jak: tarcze strzeleckie zgodne z instrukcją strzelań z wozów bojowych, pojazdy bojowe, rubieże otwarcia i zamknięcia ognia. Umożliwiają one instruktorowi przygotowanie zakresu ćwiczenia zarówno dla sprawdzenia umiejętności ćwiczącego w warunkach poligonowych, jak i realizacji zadań typu misja. Moduł instruktora zawiera mapę terenu która ułatwia tworzącemu scenariusz ćwiczenia rozmieszczenie obiektów oraz określenie wartości parametrów takich jak: prędkość oraz kierunek poruszania się, czas ekspozycji tarcz. Instruktor w czasie trwania zadania ma możliwość wglądu w aktualną sytuację i również może wprowadzić elementy dotykowe takie jak, np. zmiana warunków atmosferycznych. Moduł rejestruje wyniki, które są podstawą oceny ćwiczących.

 

Stanowisko instruktora jest rozbudowanym narzędziem pozwalającym na dowolne konfigurowanie ćwiczenia w zależności od poziomu umiejętności ćwiczących i pozwala na:

  • edytowanie i tworzenie scenariuszy ćwiczeń,
  • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu ćwiczeń,
  • wprowadzanie elementów dodatkowych,
  • wspomaganie oceny ćwiczącego oraz z rejestrowanie wyników ćwiczeń.