Zapytanie ofertowe PLZ 129 2019

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

  • Dostawę bezpieczników zgodnie z załącznikiem

W załączeniu szczegóły zapytania ofertowego OBRUM sp. z o.o.  nr  PLZ/129/2019 wraz z załącznikiem.

Termin składania ofert: 27/09/2019.

Załącznik do pobrania: